PROBĚHLÉ AKCE

 

2019

 

První letošní akcí byl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, konaný ve středu 10.4. Ve velikonočně laděném programu si na své přišli děti i dospělí. Tvořivou hodinku nám věnovala paní Ševelová, která zájemce učila škrábat velikonoční vajíčka. Děti mohly vyrábět ovečku z vlny nebo slepičku, listovat v knížkách nebo plnit přichystané úkoly a omalovánky. Registrace čtenářů byla zdarma, této možnosti využili čtyři noví čtenáři. Stále ještě můžete vyplnit dotazník o spokojenosti s knihovnou. Odměnou byla malá sladkost pro všechny a záložka do knihy. Příjemnou atmosféru v knihovně doplňovala výstavka velikonočních výrobků a dekorací. Děkuji všem za návštěvu!

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2018

 

Ve dnech 24. a 26. října jsme se i v knihovně připojili k oslavám 100. výročí založení republiky.

Pro návštěvníky bylo přichystáno zábavné a poučné odpoledne plné různých úkolů. Děti si mohly zahrát pexeso se státními symboly, starší děti doplňovaly státní svátky a správné datum, nejmenší děti si vymalovaly naši vlajku a znak. Dospělé čekalo ověření dějepisných znalostí ve dvou kvízech. Všichni pak napsali nebo namalovali naší republice k jejím narozeninám přání. Domů si účastníci odnášeli sladkou zlatou minci a také lipový list, vlastnoručně ozdobený alobalem a fixami.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Ve středu 20.6. přišli do knihovny zase po roce předškoláci

z místní Mateřské školy s paní učitelkou Monikou Slezákovou a paní asistentkou Petrou Trávníčkovou. Tentokrát jsme měli na programu pohádku O dalmatinovi bez puntíků. Četli jsme si

o tom, že nevadí, když se někdo liší, hlavně že je šťastný a spokojený. Poté následovalo kouzlení s knížkou s prostým názvem Knížka. Puntíky v této knížce plnily různé úkoly, děti na ně ťukaly, hladily, fouklaly a tleskaly a opravdu se kouzlilo. Nevěříte? Knížku si můžete půjčit u nás v knihovně, je vhodná i pro mladší děti, podněcuje fantazii a vyjadřování. Po prohlížení oblíbených knížek jsme si zopakovali, jak se ke knížce máme chovat, aby nám dlouho vydržela. Odměnou dětem byla malá sladkost a záložka.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Ve středu 9. 5. a v pátek 11. 5. jsme se sešli opět u tvořivé dílničky, tentokrát ke Dni matek. Zajímavou technikou jsme zdobili přáníčka se srdíčkem a vyráběli zápichy nejen pro maminky. Použili jsme skleněné kuličky, na srdíčko jsme si nanesli barvy a ve víku od krabičky jsme kutáleli do všech stran. Vznikaly opravdu originální vzory. Do přáníčka pak děti nakreslily obrázek nebo napsaly věnování. Byly připraveny také omalovánky a samozřejmě knížky ke čtení. Odměnou byla určitě radost maminek z hezkého přání, magnetka a lízátko. 

Děkuji maminkám za věnované sladkosti pro děti 

a pomoc při tvoření!

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

2017

 

Poslední akcí tohoto roku byla ve středu 20.12. tvořivá dílna Těšíme se na Vánoce. Děti si vyrobily přáníčko s andělíčkem, mlsaly vánoční cukroví, pro starší byly přichystány skládačky s motivy Josefa Lady, který měl v prosinci kulaté výročí narození i úmrtí. K dispozici byly dále pak omalovánky a knihy s vánoční 

tematikou. Bylo to příjemně strávené odpoledne. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Na úvod besedy s paní spisovatelkou Věrou Fojtovou, která se konala ve čtvrtek 5.10, jsme ocenili práce dětí MŠ, pro které knihovna připravila výtvarnou soutěž „Můj literární hrdina“ Vystaveny a oceněny byly krásné a veselé obrázky dětí ve věku od 3 do 6 let. Poděkování patří všem učitelkám mateřské školky, které se s dětmi do soutěže zapojily. Ceny předali vždy třem nejlepším v jednotlivých kategoriích paní spisovatelka spolu s panem starostou Josefem Grmolcem. Poté rodačka z Novosedel na Břeclavsku zajímavě a poutavě vyprávěla o své tvorbě, vzpomněla začátky svého psaní a inspiraci v dětství.  Od roku 1973 žila třicet let v Brně, kde vychovala dceru a syna. Jejím knižním debutem byla až na začátku 90. let básnická sbírka Klíče, po ní následovaly detektivní příběhy, dále baladický román o osídlování jihomoravského pohraničí s názvem Odpusť nám jejich viny, který pro televizi přepsala i jako filmový scénář. Napsala také romány a povídky pro dívky či knihy historickou tematikou.V jedné z jejích posledních knih se věnovala i osudům židovské dívky Rút v koncentračním táboře. Námětem k sepsání knihy s názvem Neviditelná zranění se staly zápisky pocházející od matky spolužáka paní Fojtové. Spisovatelka chtěla tímto předat příběh současné generaci. Nyní píše autorka detektivní romány z vinařského prostředí. Tato i jiná díla z její tvorby si můžete zapůjčit u nás v knihovně. Na závěr příjemného povídání proběhla autogramiáda a poděkování Městské knihovně v Hodoníně, která besedu v rámci projektu "Historické zločiny a záhady v dílech regionálních autorů" financovala a Obecnímu úřadu za věnované ceny pro děti.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

S četbou pro čerstvě -náctileté se ve středu 21. 6. seznámili žáci pátého ročníku v doprovodu paní učitelky Ludmily Blahůškové. Nejprve jsme si rozdělili knihy podle žánrů - pohádky a bajky, báje a pověsti, příběhy o dětech, fantasy, dobrodružné knihy a poezii. Poté následovala diskuze, ukázky knih a samostatná četba. Knižní trh nabízí nepřeberné množství titulů, je na každém, aby si našel to, co mu dle jeho zájmů vyhovuje. Shodli jsme se, že věnovat čas čtení se určitě vyplatí, četba obohacuje slovní zásobu, rozšiřuje obzory, podporuje fantazii a zlepšuje písemný i ústní projev.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

V úterý 20. 6. zavítali žáci 2. třídy do knihovny spolu s paní učitelkou Petrou Havlíkovou. Nejdříve jsme si zopakovali, co děti o knihovně, knížkách a spisovatelích už ví, a po krátké aktivitě následovala práce ve skupinkách. Žáci složili puzzle a zjistili tak jméno autora a název knihy. Pak konkrétní knihu vyhledávaly pod počátečním písmenem autorova příjmení. Následovala společná diskuze o vhodných knihách pro druháky, ukázali jsme si různé knihy - příběhy, komiksy, detektivky s úkoly a detektivní lupou a také naučné knihy. V závěru si každý našel knihu podle svého vkusu a zkusil se začíst. Mezi druháky máme docela dost pravidelných čtenářů, takže doufám, že přivedou do knihovny i své kamarády. Odměnou za práci i pěkné chování bylo lízátko a samolepka.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V pondělí 5.6. se do knihovny vypravili také předškoláci z místní mateřské školky. Seznámili se s knihovnou a také s tím, jak se ke knihám chovat. S paní učitelkou Monikou Slezákovou a paní asistentkou dorazili právě včas, aby  v knihovně potkali loupežníky! Nevěříte? Z knihy 2 x 7 pohádek jsme si přečetli veršovanou pohádku Zvířátka a loupežníci. Každý měl přidělenou roli, někdo byl loupežník, další kohout, kocour a kozel, ostatní les. Při zaslechnutí své postavy předváděly děti domluvený pohyb a vznikla nám krásná dramatizace. Nakonec jsme si pustili a společně zazpívali známou písničku Pod dubem, za dubem z pohádky Lotrando a Zubejda. Závěr besedy patřil prohlížení knih. Děti si odnesly za pěkné chování lízátko a nezapomněly si vzít knihy na čtení před spaním.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V pondělí 5. 6. 2017 se uskutečnila v knihovně návštěva žáků 1. třídy. Poté, co jsme se přivítali a seznámili s prostředím knihovny začala hlavní událost - pasování prvňáčků na čtenáře. To však nebylo jen tak. Každý z dětí musel předvést prostřednictvím knihy „ABECEDA“, jak už umí číst. Všichni žáci se tohoto úkolu zhostili se ctí a tak jsme přistoupili k slavnostnímu aktu pasování mečem a podepsání slibu. Celý slavnostní akt byl zakončen předáváním čestných průkazek „Už jsem čtenář“. Prvňáčci se dále seznámili s knihami, které jsou určeny pro první čtení, mohli si knihy sami prohlédnout. „Desatero malého čtenáře“ a „Čtenářský pas“ na závěr, byly pozvánkou k samostatné návštěvě knihovny a doufám, že přibudou i pravidelní čtenáři. Děkuji panu učiteli Hložkovi a paní asistentce Ivičičové za doprovod dětí.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V průběhu prvního jarního měsíce v rámci akce "Březen - měsíc čtenářů" bylo pro návštěvníky přichystáno několik aktivit. Noví čtenáři dostali při registraci malý dáreček, několik čtenářů využilo amnestie upomínek - nemuseli platit poplatek z prodlení a někteří si zakoupili vyřazené knihy. Pro děti byla přichystána tvořivá dílna, mohly si vyrobit záložku ve ve tvaru myšky nebo se pustit do omalovánek a úkolů s tématem hry Minecraft. Po jejich splnění se mohly vyfotit v masce Steva. Fotografie si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII. Za zapůjčení masky, meče a her děkujeme Aleškovi Lažkovi a za pomoc s s tvořením patří velký dík Zuzce Lažkové.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2016

Ve středu 12.10.2016 jsme u nás v Hovoranech přivítali paní spisovatelku Naďu Horákovou. Příjemná beseda se konala v zasedací místnosti Obecního úřadu. Hned na začátku proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže "Má oblíbená historická postava", do které byli zapojeni žáci 5. - 9. ročníku místní Základní školy. Jejich práce byly opavdu povedené, byly zde nejen postavy z historie, ale i z mytologie nebo známé osobnosti. Poděkování patří paní učitelce Ludmile Blahůškové, která se ujala organizace soutěže v hodinách výtvarné výchovy. Paní spisovatelka spolu s panem starostou Josefem Grmolcem předali ceny vždy třem nejlepším v ročníku. Poté začalo zajímavé povídání paní Horákové o psaní knih, námětech pro knihy a také o její inspiraci pro tvorbu. Zajímavé bylo i nahlédnutí do práce filmařů, protože paní spisovatelka spoulupracuje na scénářích seriálu Policie Modrava s režisérem Jaroslavem Soukupem. Těšíme se na další historické romány a detektivky z pera autorky. Dále také děkujeme Městské knihovně v Hodoníně, která besedu financovala v rámci projektu "Napříč časem v dílech regionálních autorů" a také Obecnímu úřadu za ceny pro děti.

 
********************************************************************************************************************************************************************************
 

Žáci první třídy navštívili knihovnu ve středu 22.6. 2016. Seznámili se s prostředím, řekli jsme si, jaké knihy si mohou půjčovat či jak jsou knihy v knihovně řazeny. Zjistili jsme, že důležitá je abeceda a o každém písmenku jsme si přečetli krátkou básničku. Prvňáci to čtení zvládli na jedničku! Poté jsme hádali postavičky z Večerníčků a o mnohých jsme našli i knihu! Dalším úkolem bylo  ve skupinách vyluštit křížovku a zjistit, co děti čtou nejraději - pořád ještě pohádky. Nakonec si každý vybral knížku a zkusil sám číst. Pro pilné prvňáčky byla odměnou Čestná průkazka do knihovny s půjčování do konce roku zdarma, záložka a malá sladkost. Za doprovod dětí děkuji paní družinářce Marii Ševelové.

 

******************************************************************************************************************************************************************************

20. 6. 2016 proběhla v knihovně zábavná hodina čtení se třeťáky. Naším tématem byly detektivky a detektivní příběhy. Nejprve jsme si poslechli krátkou povídku z knihy Detektivní případy inspektora Kopřivy. Snažili jsme se najít řešení případu a s malou nápovědou jsme na to přišli! Potom jsme si povídali o práci detektiva, o stopách na místě činu, zkusili jsme si udělat otisky prstů, rozluštit šifry a nakonec vyluštit křížovku. Pak následovalo čtení, každý si vybral knihu a tam, kde ji otevřel, četl. Odměnou dětem za jejich zájem a nadšení byla záložka pro mladé čtenáře a malá sladkost. Děkuji paní učitelce Renatě Kostrhounové a paní asistentce Marii Ivičičové za doprovod dětí. 

 

*******************************************************************************************************************************************************************************

V pondělí 25.4. 2016 přišly na návštěvu děti z místní Mateřské školky. Nejdříve se seznámily s knihovnou, půjčováním knih, ukázali jsme si, jak se ke knížkám chovat a pak už jsme pekli dort! Nevěříte? Tak pěkně po pořádku: pomocí puzzle děti zjistily, jakou budeme číst pohádku, byla to pohádka od Josefa Čapka Jak pejsek s kočičkou pekli dort, tu jsme poté četli a do hrnce dávali všechny suroviny, zamíchali vařečkou, dali na plech a už se dort pekl. Během čekání na výsledek děti ve skupinkách hledaly pět rozdílů na obrázku s pejskem a kočičkou. Pak si prohlédly vystavené knihy, které se jim moc líbily. A co ten dort? Zavřete oči, už voní! A opravdu! Jaké bylo překvapení, když se na nás z pekáčku usmálo 24 muffinů! To byla sladká odměna pro moc šikovné děti a jejich paní učitelky! Děkuji Monice Slezákové a Zuzaně Grmolcové za doprovod dětí a pomoc při pečení!

 
*******************************************************************************************************************************************************************************

První akcí letošního roku byly v úterý 22.3. a ve středu 23.3. 2016 Velikonoční tvořivé dílny. Zdobili jsme kraslice pomocí barev a ozdůbek. Než vajíčka zaschly,mohly si děti vyplnit úkoly s velikonoční tematikou. Domů si pak odnášely vajíčko na špejli jako zápich nebo posazené v travičce. Odměnou byla čokoládová beruška na lístečku a jistě dobrý pocit, jak se to všem hezky povedlo!

 
**************************************************************************************************************************************************************************

2015

S rokem 2015 jsme se rozloučili ve středu 16.12. Připraveno bylo předvánoční tvoření a zdobení keramických magnetů. Na práci s keramikou dohlížela opět paní Jana Kucharičová. Tímto jí moc děkuji! Děti si odnášely krásné andílky, stromečky, sněhuláky, hvězdičky a další vánoční výrobky. Děkuji také rodičům za pomoc dětem při tvoření! Odměnou pro děti byla malá sladkost a mince pro štěstí.

*********************************************************************************************************************************************************************************

Ve středu 7.10. 2015 a v pátek 9.10. 2015 v rámci akce Týden knihoven jsme zažili knihovnu jinak! Co bylo jiné? Kouzlili jsme se starými knihami, děti se naučily protáhnout se stránkou knihy, roztančily kovovou sponku na papíře i ve vzduchu, z rovného proužku papíru vystřihly dva spojené kruhy... Tyto a další jinotaje je naučila má sestra Marcela Kobzinková, které tímto moc děkuji za čas a pomoc dětem při "kouzlení"! A co bylo stejné? Opět oblíbené tvoření, tentokrát podzimní skřítek a dráček. Dospělí se mohli odreagovat u antistresových omalovánek. Odměnou za tvoření pro děti byla - jak jinak - kouzelná žvýkačka, co mění barvy a samolepky :-). 

*************************************************************************************************************************************************************************************

Ve čtvrtek 4.6. 2015 navštívili knihovnu žáci 2. ročníku. Společně jsem si vyhodnotili, kdo přečetl za minulý rok nejvíce knih a jak se mu líbily. Opět jsme se vyzkoušeli ze čtení, a musím říct, že všichni čtou velmi hezky! Úkolem druháků pak bylo podle rozstříhaného obrázku poznat knížku a napsat o ní údaje na pracovní list. Vysvětlili jsme si, kdo je autor knihy a kdo je to ilustrátor. Ve dvojicích pak žáci pilně hledali knihy, zapsali údaje a taky svou práci ostatním prezentovali. Poté jsme si povídali o čtení a děti si prohlížely nové knihy. Odměnou byla lízátka a samolepka.

***********************************************************************************************************************************************************************************

Dne 4.6. 2015 proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Po seznámení s knihovnou každý prvňáček nejprve prokázal, že již umí číst a přečetl úryvek z knížky Zatoulané štěňátko. Musím děti pochválit, zvládly to skvěle. Odměnou jim byl Čestný průkaz naší knihovny, který mohou vyměnit za ten opravdový a stát se našimi pravidelnými čtenáři. Po pasování všichni přečetli a podepsali slavnostní slib. Ke knížkám se budou chovat s úctou a budou se jich snažit co nejvíc přečíst. To je také jejich úkol po celou druhou třídu. Děti za opravdu vzorné chování dostaly malou sladkost a ti, co dávali pozor, ještě lízátko za správné odpovědi na otázky.

***************************************************************************************************************************************************************************************

 

Ve středu 29.4. a v pondělí 4.5.2015 pořádala knihovna Jarní tvořivé dílny. Děti si mohly vyrobit keramickou ozdůbku - magnetek nebo přívěšek, kterou si samy nazdobily. Při práci jim radila keramička Jana Kucharičová z Čejče. Tímto jí děkujeme za vstřícnost a těšíme se na příště! Než ozdůbky zaschly, bylo připraveno tvoření jarních zápichů nebo přáníček z papíru pro maminky k jejich květnovému svátku. Dětem se vše moc povedlo, jistě měly maminky z dárečků radost!

****************************************************************************************************************************************************************************************                                                                                     

První akce v tomto roce probíhala v březnu, měsíci čtenářů.  Po celý tento měsíc ve výpůjční době se děti účastnily úkolů a soutěží k tématu Večerníček. Hádaly pohádkové postavy, luštily křížovky, hrály pexeso, Černého Petra, vyráběly Večerníčkovu čepici, skládaly puzzle nebo vymalovávaly obrázky. Spolu s maminkami si vybraly pěknou knížku ke čtení z nového výměnného fondu, který byl určen jen jim.  Musím děti pochválit, znalosti pohádek mají opravdu skvělé. Odměnou byla malá sladkost a samolepky. Pro doprovod dětí se nabízela káva nebo čaj. Noví čtenáři měli registraci zdarma.

**************************************************************************************************************************************************************************************

2014
 

V poslední letošní tvořivé dílničce, která se konala ve čtvrtek 18.12.2014, jsme se příjemně naladili na dobu vánoční. Děti zdobily stromečky z papíru různými ozdůbkami, vyráběly přáníčka nebo stojánek na ubrousky. Všem se to moc povedlo, odměnou byla čokoládová figurka a ještě mohli děti i dospělí ochutnat výborné karamelové kornoutky, které nám věnovala naše čtenářka paní Jana Bartošová. Tímto jí moc děkujeme!

*************************************************************************************************************************************************************************************

 Dne 10.10.2014, v pátek od 15.30 do 19.00, byla připravena tvořivá dílna v rámci akce "Týden knihoven". Děti si spolu s rodiči vyrobily nádherné sovičky z barevného papíru a z papíru dekorovaného skleněnkami. Dále si mohly vzít omalovánky, zahrát hry, prohlédnout nabídku knih o tvoření, mladší školáci měli přichystanou výstavku knih první a druhé čtení. Pro nejmenší byl k dispozici hrací koutek. Spolu s vyrobenou sovičkou si děti odnesly i malou sladkost. Čtyři noví čtenáři využili možnost registrace do konce roku zdarma.

****************************************************************************************************************************************************************************************

Velmi zdařilou akcí bylo dne 20.6.2014 "Pasování prvňáčků na čtenáře". Nejprve se děti seznámily s knihovnou, potom každý z žáků přečetl krátký úryvek z knihy Lumpíček a Rošťanda. Následně byli všichni pasováni na čtenáře, složili slavnostní slib čtenáře, který stvrdili svým podpisem. Slíbili, že se ke knížkám budou chovat hezky, jako správní rytíři řádu čtenářského. Na závěr obdrželi čestný průkaz čtenáře, který mohou proměnit v opravdovou průkazku do knihovny. Dále dostali Malé čtenářské desatero a odnesli si také malé sladkosti. Na závěr byla vyhlášena soutěž o nejpilnějšího čtenáře. Do obdržených Čtenářských pasů si budou děti zapisovat přečtené knihy. Na všechny pilné čtenáře čeká diplom!

*************************************************************************************************************************************************************************************

V pátek 11.4. 2014 se do naší nové knihovny přišli podívat předškoláci z místní Mateřské školky. Připravené úkoly  - puzzle, pexeso, barvy, počítání - pro ně byly hračkou, jsou moc šikovní a na školu rozhodně dobře připravení! Dále jsme si povídali, jak se ke knize chovat, jak si je mohou vypůjčit a co všechno se v knihách dozví. Přečetli jsme si také pár básniček, kde se děti pokoušely doplnit rýmy. Za odměnu dostali lízátka a omalovánky.

************************************************************************************************************************************************************************************

Nový stoleček a židličky do dětského koutku mohly nejmenší děti vyzkoušet v pondělí 7.4. 2014. v rámci Velikonočního odpoledne.  Byly pro ně přichystány úkoly s motivem Krtečka, které všichni hravě zvládli. Za získaná razítka dostali za odměnu lízátko. Pak bylo přichystáno zdobení velikonočních perníčků, výroba obrázku s Krtečkem nebo velikonoční slepičky. Své výtvory si mohli všichni odnést domů, nazdobené perníčky někteří hned snědli :-) Děkujeme Liběně Kolaříkové za perníčky a zdobící polevu!

************************************************************************************************************************************************************************************

Přesně na Den učitelů, tedy 28.3.2014 jsme v knihovně přivítali také žáky 4. ročníku místní Základní školy. Spolu s paní učitelkou, Mgr. Ludmilou Blahůškovou, se seznámili s knihovnou, rozdělením knih a jejich půjčováním. Žáci dobře poslouchali a připravené úkoly byly pro ně hračkou. Také jsme společně probrali, co právě čtou, doporučili jsme si dobré knihy. Na závěr si žáci vyslechli pověst o Hovoranech a na cestu do školy dostali malou sladkost a tužku. Již v tento den měla pak knihovna tři nové čtenáře právě z řad čtvrťáků! 

**************************************************************************************************************************************************************************************

Dne 4.3.2014 proběhla v naší knihovně hodina literatury, žáci 6.třídy místní Základní školy pod vedením Mgr. Andrey Havelkové se seznámili během práce na stanovištích s životem a dílem českého spisovatele Jaroslava Foglara. Po splnění všech úkolů následovalo "lovení bobříků", a to zručnosti - žáci měli složit z papíru parník - a mlčení - tiché čtení z libovolné knihy. Všem se podařilo, za aktivní práci si vysloužili někteří záložky a drobné dárky, všichni pak obdrželi tužku a sladkost. 

**************************************************************************************************************************************************************************************

2013

V rámci akce "Týden knihoven" se uskutečnila 2. 10. 2013 a 9. 10. 2013 tvořivá dílna s názvem - Malujeme podzim. Děti spolu s maminkami a babičkami tvořily krásné ježky, jablíčka a hrušky pomocí různých technik - foukací fixy, tupování, malování temperami. Pro nejmenší děti byl k dispozici hrací koutek.

*******************************************************************************************************************************************************************************************

Na jaře, a to 24. 4.  a 25. 4.  navštívily knihovnu děti z mateřské školky, seznámily se s prostředím, plnily různé úkoly, prohlédly si nabízené knihy a

za pěkné chování a šikovnost dostaly odměnu. 

*******************************************************************************************************************************************************************************************

Besedu o Jaroslavu Foglarovi absolvovali žáci šesté třídy, kteří navštívili knihovnu 22. 4. Spolu s třídní učitelkou, Mgr. Andreou Havelkovou, jsme jim přichystaly úkoly, křížovku a záludné otázky. Šesťáci však byli dobře informovaní a o tomto známém spisovateli věděli spoustu věcí. Za znalosti a pěkné chování dostali záložky a malou sladkost. 

*******************************************************************************************************************************************************************************************

V březnu - měsíci čtenářů - se dne 27. 3. uskutečnila Velikonoční tvořivá dílna, děti vyráběly krásné zápichy do květináčů a společně jsme vyzdobili i okna knihovny. 

******************************************************************************************************************************************************************************************